Στο Κρυφό Σχολειό

Εκτύπωση PDF

Στις 18 Μαρτίου, επισκεφθήκαμε την Ι. Μονή Πεντέλης όπου είδαμε το Κρυφό Σχολειό. Το 1821 τα παιδιά με κίνδυνο της ζωής τους πήγαιναν εκεί για να μάθουν τα ελληνικά γράμματα από τον παπά-δάσκαλο. Επισκεφθήκαμε το χώρο του μοναστηριού και παίξαμε στην ωραία αυλή του.


Share:Facebook!