Ε2... η πορεία μας

"Γνωρίζω τα συναισθήματά μου"

Εκτύπωση PDF

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
«ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ»
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ: ...

Περισσότερα...

"Xειρισμός συναισθημάτων"

Εκτύπωση PDF

«ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ»

Δραστηριότητες ...

Περισσότερα...

"Διαφορετικότητα"

Εκτύπωση PDF

«ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ»

Υλικό του προγράμματος ...

Περισσότερα...

"Έκφραση συναισθημάτων"

Εκτύπωση PDF

«ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ»

Αποτελέσματα του προγράμματος ...

Περισσότερα...

Και 1 και 2 και 3 … και 25 μικροί συγγραφείς!

Εκτύπωση PDF
 
Την Τρίτη 3 Ιουνίου οι μαθητές του Α2 ετοίμασαν ...

Περισσότερα...