Ε2... η πορεία μας

Πρωινό στο σχολείο!

Εκτύπωση PDF

Με παρέα είναι πάντα καλύτερα! ...

Περισσότερα...

Στο Κρυφό Σχολειό

Εκτύπωση PDF

Στις 18 Μαρτίου, επισκεφθήκαμε την Ι. Μονή Πεντέλης όπου ...

Περισσότερα...

Ευέλικτη Ζώνη με θέμα τη Διατροφή

Εκτύπωση PDF

Στο μάθημα της Ευέλικτης Ζώνης με θέμα τη Διατροφή, τα παιδιά του Β2 μαζί με την υπεύθυνη ... 

Περισσότερα...

Προστασία του περιβάλλοντος

Εκτύπωση PDF

Στις 20 Φεβρουαρίου επισκέφθηκε τη Β' τάξη αντιπρόσωπος της WWF Ελλάς για να ... 

Περισσότερα...

Μουσείο Φυσικής Ιστορίας

Εκτύπωση PDF

Στις 19 Δεκεμβρίου επισκεφθήκαμε το Μουσειο Φυσικής Ιστορίας ... 

Περισσότερα...