2η Ξένη γλώσσα - Γυμνάσιο

Εκτύπωση PDF

logotipo1caption

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,

σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τη με αριθμό 53476/ΓΔ4/04-04-2017 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1171, τ.Β΄) «Επιλογή δεύτερης ξένης γλώσσας και συγκρότηση τμημάτων», όποιοι/ες έχουν λόγους να επιλέξουν στο γυμνάσιο διαφορετική 2η ξένη γλώσσα από αυτή που διδάχτηκαν στο δημοτικό, δύνανται να υποβάλουν αιτιολογημένη γραπτή αίτηση μέχρι την 9η Ιουνίου.

Επίσης σας ενημερώνουμε ότι έχει αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων εγκύκλιος με θέμα: «Διαδικασία εισαγωγής των μαθητών στην Α΄ τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2017-2018».

Με εκτίμηση
Ο Διευθυντής

Παντελής Νάσσης, PhD


Share:Facebook!