Πρόγραμμα περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης

Εκτύπωση PDF

Πρόγραμμα ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης που περιλαμβάνει την παρουσίαση των προβλημάτων, που προκύπτουν στο αστικό και φυσικό περιβάλλον από τη μη ορθή διαχείριση των απορριμμάτων, με στόχο την περιβαλλοντική ενημέρωση, την ευαισθητοποίηση και την πληροφόρηση των μαθητών/τριών σε θέματα πρόληψης, επαναχρησιμοποίησης, ανακύκλωσης/κομποστοποίησης και γενικότερα για την υπεύθυνη και βιώσιμη διαχείριση των απορριμμάτων παρακολούθησαν τα παιδιά της Γ', Δ' και Ε' τάξης. 


Share:Facebook!