Οικολογία

Εκτύπωση PDF

Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας

Δωδεκάλογος του μαθητή για την Εξοικονόμηση Ενέργειας

Αποστολή Νερό
Το πρόγραμμα «Αποστολή Νερό» σχεδιάστηκε το 2006 και στοχεύει στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση όλων μας σχετικά με την υπάρχουσα κατάσταση και τη σωστή διαχείριση των υδάτινων πόρων.

Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία

Η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία είναι περιβαλλοντική μη κερδοσκοπική οργάνωση με αντικείμενο την προστασία των άγριων πουλιών και των βιοτόπων τους στην Ελλάδα.