"Τα παιδιά Γράφουν και Ζωγραφίζουν τα Δικαιώματά τους το 2013"

Εκτύπωση PDF

Στο πλαίσιο του μαθήματος της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής, οι μαθητές του Ε1 έλαβαν μέρος στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Τα παιδιά Γράφουν και Ζωγραφίζουν τα Δικαιώματά τους το 2013". Η δραστηριότητα που εκπόνησαν ήταν η δημιουργία μιας εφημερίδας με θέμα "Να σας γνωρίσω τους φίλους μου, τα παιδιά του κόσμου" μέσα από μια συλλογική προσπάθεια. Τα παιδιά δούλεψαν φιλότιμα, αυθόρμητα και χρησιμοποίησαν τις γνώσεις που αποκόμ ισαν για να δείξουν την ευαισθησία τους σε ότι αφορά τα Δικαιώματα των Παιδιών. Καλή επιτυχία στο έργο τους!

epainos e1

efimerida1

efimerida2

efimerida3

efimerida4


Share:Facebook!